Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Trzy Fale Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Dokumenty Spółki

tekst jednolity umowy Spółki

ROK 2019

– Zarządzenie nr 1127/PS/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług społecznych w ramach dostępności Parku Wdnego

-Ządzenie nr 654/PS/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług społecznych w ramach dostępności Parku Wodnego

 

-Zarządzenie nr 666/PS/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad wpisu na Listę Partnerów Miasta Słupska dla potrzeb uczestnictwa w programach społecznych, realizowanych przez Trzy Fale sp. z o.o.

-Załącznik

 

ROK 2018

-Sprawozdanie zarządu z działalności spółki za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

-Bilans, rachunek zyskó i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym

-Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.

-Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Trzy Fale sp. z o. o. z siedziba w Słupsku za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

-Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w Słupsku za okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.

 

 

– Umowa w sprawie powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego, w tym dokończenie budowy Parku Wodnego

– Uchwała nr 5/2018 w sprawie przyjęcia rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki

– Uchwała nr 4/2018 w sprawie przyjęcia zmian do Wieloletnich strategicznych planów Spółki – Biznesplanu Centrum Sportu i Zdrowia, Park Wodny 3Fale sp. z o. o., Elementów Strategii Przedsiębiorstwa

 

ROK 2017

– Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 14 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

– Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym.

– Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 14 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

– Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 14 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Trzy Fale sp. z o. o. z siedziba w Słupsku za okres 14.09.2016 -31.12.2017.

– Sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w Słupsku za okres od 14.09.2016 r. do 31.12.20171 r.

– Uchwała nr 5/2017 w sprawie przyjęcia zmian do rocznego planu ekonomiczno-finansowego

Załączniki

– Uchwała nr 4/2017 w sprawie przyjęcia zmiany do wieloletniego planu ekonomiczno-finansowego

Uchwała nr 5/2017 w sprawie przyjęcia rocznego planu ekonomiczno-finansowego

Uchwała nr 4/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu ekonomiczno-finansowego

– Porozumienie o współpracy na rzecz projektu pn. „Park Wodny Trzy Fale” zawarte z Akademią Pomorską w Słupsku

– Prezentacja Biznesplanu

– Biznesplan Centrum Sportu Rekreacji I Zdrowia Park Wodny 3Fale

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 27 stycznia 2017
Opublikowane przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 15 stycznia 2020
Zmodyfikowane przez: Anna Stawiarz