Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Trzy Fale Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130.000 zł

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku

22 grudnia 2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. wykluczenia z postepowania
Załącznik nr 4 – dla podmiotu trzeciego- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr 5 – dla podmiotu trzeciego- Oświadczenie dot. wykluczenia z postepowania
Załącznik nr 6 – Grupa Kapitałowa
Zał. 7 – Wykaz usług
Zał. 8 – wzór umowy

Informacja, o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Świadczenie usług ratownictwa wodnego – po terminie składania ofert

21 stycznia 2022

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku – po terminie składania ofert

18 stycznia 2022

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku – unieważnione

9 grudnia 2021

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Parku Wodnym Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku – po terminie składania ofert

7 grudnia 2020

Świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej – po terminie składania ofert

30 lipca 2020

Świadczenie usług w zakresie obsługi uzdatniania wody basenowej – po terminie składania ofert

20 lipca 2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Świadczenie usług ratownictwa wodnego – po terminie składania ofert

16 lipca 2020

 

 

Świadczenie usług sprzątania w Parku Wodnym Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku – po terminie składania ofert

4 grudnia 2019

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku – po terminie składania ofert

21 listopada 2019